0341 – 551932, 551822 Jl. Mayjend Haryono 193 Malang
EnglishBahasa Indonesia
0341 – 551932, 551822 Jl. Mayjend Haryono 193 Malang
EnglishBahasa Indonesia

Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd

Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd

Subjects/Areas: Language Social Humaniora and Education

Riwayat Pendidikan

1993
IKIP Malang; S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
1999
Universitas Negeri Malang; S2 Bahasa dan Sastra Indonesia
2006
Universitas Negeri Malang; S3 Pendidikan Bahasa Indonesia