Pejabat Pimpinan

November 18th, 2017

PEJABAT dan PIMPINAN FKIP UNISMA

Dekan                                         : Dr. Hasan Busri, M.Pd.

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Sri Wahyuni, M.Pd.

Wakil Dekan Bidang Keuangan : Dr. Sunismi, M.Pd.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan : Muhammad Yunus, M.Pd.

Comments are closed.
العربية العربية English English Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia