Assalamualaikum War. Wab.

Salam perjuangan dan selamat bergabung dengan FKIP Unisma. Kusambut engkau sebagai sahabat dan keluarga besar FKIP Unisma. Ayo membangun negeri bersama.